http://www.hondenschooldirect.nl Velswijk Doetinchem
http://www.hondenschooldirect.nl doetinchem velswijk
huisregels direct

In verband met de AVG zult u toestemming moeten geven over uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u Hondenschool Direct mailt zullen u gegevens zoals: Naam, telefoonnummer en email adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden veilig bewaard en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Uw gegevens worden alleen opgeslagen als u zich opgeeft voor een cursus, niet bij informatie via mail.Met het verlaten van de cursus zullen ook uw gegevens worden verwijderd uit mijn mailbox.  Wanneer ik een mail van u ontvang wordt door mij aangenomen dat u dit heeft gelezen en akkoord gaat.

Loopse honden kunnen in overleg evt. deelnemen aan de cursus.
Parkeer a.u.b. uw auto zo, dat anderen hierdoor niet gehinderd worden. Wilt u ook NIET met uw auto over het aangrensende weiland rijden of uw auto hier op parkeren.

Het betreden van het trainingsveld is op eigen risico. Buiten lesuren is het verboden om zonder mijn toestemming het terrein te betreden.
Vergeet de entingen van uw hond niet!!!

Iedere eigenaar is aansprakelijk, deze dient dan ook WA-verzekerd te zijn, voor de schade die door zijn hond wordt toegebracht aan de omgeving/locatie, andere honden en/of personen, (hulp) middelen die toebehoren aan de hondenschool.

Ondanks mijn 100% inspanning kan ik niet garant staan voor resultaatverwachtingen.

Het cursusgeld dient na ontvangst van de nota voor de tweede les overgemaakt te zijn.
Bij eventuele verhindering ben ik niet verantwoordelijk, cq verplicht een herhalingsles te moeten aanbieden  of cursusgeld te moeten teruggeven.

Bij verhindering van een les kunt u geen beroep doen op uitleg van de gemiste les via de mail. Ook bij vragen via de mail over gedrag van uw hond of andere zaken betreft uw hond hoef ik deze mail  niet te beatwoorden. Hiervoor kunt u dan een exta les aanvragen waarop ik al uw vragen kan beantwoorden en of raad geven.

Bij één privé les  dient u 24 uur voor de gemaakte afspraak te annuleren anders wordt deze les alsnog in rekening gebracht.

Bij 5 of 10 privé lessen, die wekelijks moeten plaats vinden, mag bij 10 privé  lessen één keer worden afgezegd en deze les zal niet in rekening worden gebracht.                                  

Het cursusgeld is alleen terug te vorderen bij overlijden(eigenaar of hond), ernstige ziekte en/of botbreuken waardoor deelname cursus langdurig niet mogelijk is. Bij ernstige ziekte en/of botbreuken hond dient verklaring dierenarts overhandigd te worden.

De minimale leeftijd voor een cursist is 16 jaar.

Graag zou ik bij de aanmelding willen vernemen of er bepaalde handelingen niet
door u kunnen worden uitgevoerd door b.v. een handicap, zodat ik de oefening kan aanpassen.

Honden dienen ten alle tijden te zijn aangelijnd, of er is toestemming gegeven voor een oefening zonder lijn.

Hondenpoep dient door de begeleider van de hond te worden opgeruimd en mee te nemen naar huis. 

Wanneer u een les om welke reden dan ook niet kan meedoen, vraag ik u om zich af te melden voor die les.

Wanneer er een les niet doorgaat en u deze mail niet heeft ontvangen kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.

TEL. 0314 6223 61          info@hondenschooldirect.nl

www.facebook.com/groups/hondenschooldirect/
www.instagram.com/hondenschooldirect/