http://www.hondenschooldirect.nl Velswijk Doetinchem Hengelo gelderland
HOME CURSUSSEN PRIKBORD CONTACT ROUTE
http://www.hondenschooldirect.nl doetinchem velswijk
huisregels direct

In verband met de AVG zult u toestemming moeten geven over uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u Hondenschool Direct mailt zullen u gegevens zoals: Naam, telefoonnummer en email adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden veilig bewaard en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Uw gegevens worden alleen opgeslagen als u zich opgeeft voor een cursus, niet bij informatie via mail. Met het verlaten van de cursus zullen ook uw gegevens worden verwijderd uit mijn mailbox.  Wanneer ik een mail van u ontvang wordt door mij aangenomen dat u dit heeft gelezen en akkoord gaat.

Loopse honden kunnen deelnemen aan de cursus mits, ik geruime tijd voor aanvang van de les op de hoogte word gebracht. De eigenaar van de loopse teef is verplicht een ‘Antilove spray’ te gebruiken die de geur van de teef onderdrukt. Gaat eigenaar hier niet mee akkoord mag de loopse hond niet op het trainingsveld komen.


Parkeer a.u.b. uw auto zo, dat anderen hierdoor niet gehinderd worden. Wilt u ook NIET met uw auto over het aangrenzende weiland rijden of uw auto hier op parkeren.

Het betreden van het trainingsveld is op eigen risico. Buiten lesuren is het verboden om zonder mijn toestemming het terrein te betreden.

Iedere eigenaar is aansprakelijk, deze dient dan ook WA-verzekerd te zijn, voor de schade die door zijn hond wordt toegebracht aan de omgeving/locatie, andere honden en/of personen, (hulp) middelen die toebehoren aan de hondenschool.

Ondanks mijn 100% inspanning kan ik niet garant staan voor resultaatverwachtingen.

Het cursusgeld dient na ontvangst van de nota voor de eerste les overgemaakt te zijn.
Bij eventuele verhindering ben ik niet verantwoordelijk, cq verplicht een herhalingsles te moeten aanbieden of cursusgeld te moeten teruggeven.

Bij verhindering van een les kunt u geen beroep doen op uitleg van de gemiste les via de mail. Ook bij vragen via de mail over gedrag van uw hond hoef ik deze mail niet te beatwoorden. Hiervoor kunt u dan een extra les aanvragen waarop ik al uw vragen kan beantwoorden en of raad geven.

Wanneer u zich heeft opgegeven voor een cursus en u besluit, door welke oorzaak dan ook, les één niet te komen maar wel deel te nemen aan de vervolglessen, zal de eerste les wél in rekening worden gebracht. Is het lesgeld niet betaald voor de 1e les kunt u niet meer deelnemen aan de resterende lessen.

Als u bij een blok van 5 lessen 3 keer afwezig bent kan ik besluiten dat het niet meer mogelijk is om de resterende lessen deel te nemen.

Mocht er in een uitzonderlijk geval, door mij, een les geannuleerd worden en u op een ander tijdstip of dag aangeboden wordt deze geannuleerde les deel te nemen heeft u de mogelijkheid één keer te weigeren.

Bij één privé les dient u 24 uur voor de gemaakte afspraak te annuleren anders wordt deze les alsnog in rekening gebracht.

Bij 5 of 10 privé lessen, die wekelijks aaneengesloten moeten plaats vinden, mag bij 10 privé  lessen één keer worden afgezegd en deze les zal niet in rekening worden gebracht.                                  

Het cursusgeld is alleen terug te vorderen bij overlijden(eigenaar of hond), ernstige ziekte en/of botbreuken waardoor deelname cursus niet meer mogelijk is. Bij ernstige ziekte en/of botbreuken hond dient verklaring dierenarts overhandigd te worden.

Filmpjes die door mij gedeeld worden via Whats-app mogen niet gedeeld worden met derden of voor eigen belang gebruikt worden!

De minimale leeftijd voor een cursist is 18 jaar.

Graag zou ik bij de aanmelding willen vernemen of er bepaalde handelingen niet
door u kunnen worden uitgevoerd door bv. een handicap, zodat ik de oefening kan aanpassen.

Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, of er is toestemming gegeven voor een oefening zonder lijn.

Hondenpoep dient door de begeleider van de hond te worden opgeruimd en mee te nemen naar huis. 

Wanneer u een les om welke reden dan ook niet kan meedoen, vraag ik u om zich af te melden voor die les.

Wanneer er een les niet doorgaat en u deze mail niet heeft ontvangen kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.